Interviewere

Interviewere

Vores interviewere har erfaring med gennemførelse af interviews for både private og offentlige virksomheder.

Vi arbejder ofte på miljø-, affalds- og forsyningsområdet og besidder derfor en viden og erfaring, der er med til at sikre en god praktisk gennemførelse.

Interviewerne bliver undervist i at gennemføre interviews på den bedst mulige måde. Det foregår dels ved en interviewguide og ved undervisning, inden selve brugerundersøgelsen igangsættes. Det er med til at sikre, at interviewene forløber effektivt og professionelt til minimum gene for brugerne.

En koordinator er med til at igangsætte brugerundersøgelsen for at sikre, at den kommer godt i gang og vil løbende koordinere og kvalitetsikre interviewernes arbejde samt give en hånd med, når der er behov for det.