Workshops

Vi samarbejder med kunden omkring spørgerammer og introducerer medarbejderne for brugerundersøgelser og målinger. Vi involverer medarbejderne og skaber forankring, forståelse og opbakning til både proces og resultat.

Læs mere

Brugerundersøgelser

Vi gennemfører brugerundersøgelser på miljø- og teknikområdet og kortlægger, hvad brugere synes, er vigtigt i forhold til den service, de møder

Hvordan skaber brugerundersøgelser værdi?
Brugerundersøgelser handler om at komme i dialog med kunder, brugere, borgerne og virksomheder og kortlægge deres ønsker og synspunkter. Næsten alle vil deltage i interviews, når det handler om miljø- og teknikområdet, da det berører dem direkte i hverdagen. Undersøgelserne har typisk til formål, at:

  • kortlægge hvad brugerne tillægger værdi, samt hvor tilfredse de er
  • identificere forbedringsmuligheder og måle effekten af nye tiltag
  • understøtte dialogen med medarbejdere om god service
  • forbedre og målrette dialog og kommunikation med borgere
  • definere et fælles niveau for service
  • arbejde systematisk med brugerundersøgelser og målinger i et kvalitetsledelsesperspektiv

Systematiske brugerundersøgelser kan forbedre brugernes tillid og tilfredshed og kan også skabe en bedre evalueringskultur gennem feedback. Resultaterne af en brugerundersøgelse bruges til at understøtte beslutninger ift. nye ordninger og fremadrettet sikre, at den leverede service svarer til de forventninger, som brugerne har.

Undersøgelsesmetoder
Vi arbejder med en række forskellige undersøgelsesmetoder, hvor vi får en direkte dialog med kunder, brugere, borgerne og virksomheder. Vi arbejder tæt med kunden omkring spørgerammer, tilrettelægger og kombinerer undersøgelsesmetoder, så de er tilpasset målgruppe og formål.  Eksempelvis interviews af brugerne af genbrugspladserne, kombineret med en gebyrundersøgelse eller tilfredshedsundersøgelser via telefoninterviews af borgere.

Læs mere om vores interviewmetoder her

Vi tilbyder kurser målrettet medarbejdere, hvor vi introducerer dem for brugerundersøgelser og målinger. Ved at involvere medarbejderne direkte i processen, skabes der forankring, forståelse og opbakning til både proces og resultat.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design