Gebyrundersøgelser

Vi undersøger, hvad brugerne har med på genbrugspladserne og udfører fokuserede interviews og tilhørende affaldsregistrering

Hvad er en gebyrundersøgelse?
Undersøgelsen indeholder opgørelser af de mængder af affald, som forskellige kategorier af virksomheder forventer at deponere på årsbasis.

Resultaterne danner grundlag for fordelingen af omkostninger mellem husholdninger og virksomheder samt beregning af gebyrer. Resultaterne af undersøgelsen samles i en rapport, og gebyrtaksterne beregnes derefter via et regneark. Vi former altid undersøgelsen i samarbejde med kunden, og herefter kan kunden trygt overlade det videre arbejde til os.

Gebyrundersøgelsen kan sammenkobles med en tilfredshedsundersøgelse, hvilket giver et godt indblik i brugernes adfærd og holdning til genbrugspladserne.

Hvem udfører vi gebyrundersøgelsen?
Alle vores interviewere har solid erfaring i gennemførelse af interviews og affaldsregistreringer på genbrugspladserne. De modtager løbende træning og undervisning bl.a. via en kommunespecifik interviewguide samt undervisning i at identificere affaldsfraktioner og -mængder.

En koordinator er altid med til at igangsætte brugerundersøgelsen og sikrer løbende, at den gennemføres både kommunikativt og fagligt korrekt. Vi fastholder en løbende dialog med interviewerne igennem hele processen og fører kontrol over den indsamlede mængde af data, som vi altid forholder os kritisk til.

Gebyrregneark

Vi laver regneark til udregning af gebyrer på forskellige affaldsordninger.
Læs mere

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design