Fokusgruppeinterviews

Et fokusgruppeinterview er et struktureret gruppeinterview, der har til formål at give information om gruppens holdninger til et eller flere bestemte emner.

Det er en metode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et eller flere emner, som er udvalgt på forhånd. På grund af interaktionen mellem de interviewede er det muligt at få mere information end ved et traditionelt interview.

Antallet af respondenter på et fokusgruppemøde kan ligge mellem 6 til 15. Mødet ledes af en eller to moderatorer. De har til opgave at præsentere mødets temaer og styre diskussionen.

På fokusgruppemødet præsenteres først formål og spilleregler, hvorefter deltagerne præsenterer sig selv. De mest centrale spørgsmål diskuteres først, og det er vigtigt at være opmærksom på, at alle får sagt noget. Hvis der er en skæv taletidsfordeling, kan moderator eventuelt sætte gang i korte runder, hvor hver enkelt gør rede for sine synspunkter eller erfaringer uden at blive modsagt. Der samles op på diskussionen, og interviewet afsluttes med, at moderatoren forhører sig om, om deltagerne har yderligere kommentarer. Der tages noter undervejs, og interviewet kan eventuelt optages.

Fordele ved fokusgruppeinterviews:

  • Den ene deltagers udsagn giver input til de øvrige deltagere.
  • Det giver en grundig belysning af et emne.
  • Der er mulighed for at variere spørgsmålene.
  • Interviewet kan supplere en anden type brugerundersøgelse.

Ulemper ved fokusgruppeinterviews kan være:

  • Tabubelagte emner er svære at tale om foran en gruppe.
  • Det er dyrt og tidskrævende.
  • Interviewet kræver en dygtig interviewer/moderator.

Vi anvender ofte fokusgruppeinterviews som supplement til hovedundersøgelsen, hvis der efterfølgende er behov for at diskutere og få uddybet kommentarer, holdninger og synspunkter.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design