Projektstyring

Stærk projektstyring er afgørende for projektets resultat og succes.

Analyser er en af vores projektopgaver. Derfor lægger vi stor vægt på projektstyring og brug af relevante projektstyringsværktøjer. Til planlægning af opgaven udarbejdes en projektbeskrivelse. Rollerne og arbejdsopgaverne mellem kunden og os fastsættes.

I et analyseprojekt bruger vi følgende projektfaser og milepæle:

chain (1)

Processen i analysen:

Trin 1: Problemstilling og projektbeskrivelse

Her fastlægges målsætningen og succeskriterierne for projektet. Vi tager stilling til hvem, der skal bruge resultatet, og hvordan projektets interessenter håndteres. Der udarbejdes en projektbeskrivelse, der dækker:

  • Målgruppe og måleparametre
  • Procesidentifikation og medarbejderinvolvering
  • Organisering af projektet
  • Mål, succeskriterier, rammer, ressourcer og metode
  • Spørgeramme, test og analyseplan
  • Interessent- og risikoanalyse samt kommunikationsplan
  • Aktivitets- og tidsplan

Trin 2: Gennemførelsen

Her gennemføres projektet, eksempelvis dataindsamling. Det kan omhandle:

  • Print og udsendelse af spørgeskemaer og følgebrev, opsætning af spørgeramme på hjemmeside eller til telefoninterview.
  • Gennemførelse af interviews, inklusiv koordinering og løbende kvalitetssikring af interviewteknik mm.

Trin 3: Databehandling, analyse og rapportering

Her bearbejdes data, f.eks. scanning af udfyldte spørgeskemaer, opsætning af tabeller i henhold til analyseplan og gennemgang af kommentarer. Der kan udsendes en pressemeddelelse i lokale medier, der umiddelbart oplyser om resultaterne. Der udarbejdes typisk en rapport og bilag. Rapport og resultater diskuteres med kunden.

Projektet evalueres, og der tages stilling til, om succeskriterierne er opfyldt.

Trin 4: Brug af resultater

Projektets resultater skal kunne bruges for, at det giver værdi. Kunden skal i forhold til de fastsatte mål og succeskriterier kunne bruge resultatet af analysen til at understøtte handlinger og beslutninger.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design