Industrimiljø-, arbejdsmiljø og CSR-rådgivning

Vi kan fungere som den eksterne miljø- og arbejdsmiljøafdeling. Det betyder i praksis, at vi i samarbejde med virksomheden varetager det løbende arbejde inden for miljø og arbejdsmiljø. Vi arbejder både for større og mindre virksomheder, internationale og nationale samt inden for forskellige brancher.

Industrimiljø
Vi bistår virksomheder ved myndighedernes tilsyn på virksomheden og sikrer, at dokumentationen og papirarbejdet er i orden på miljø- og arbejdsmiljøområdet og følger op efter tilsynet. Vi har blandt andet erfaring med:

 • koordinering og drift af virksomhedens miljøopgaver
 • dialog med miljømyndigheder, for eksempel om miljøgodkendelsen, miljøtilsyn og overholdelse af vilkår
 • runderinger og interne audits
 • opbygning og implementering af procedurer og instruktioner for beredskab
 • politik, strategi og handlingsplaner for miljø og arbejdsmiljø
 • udarbejdelse af miljøredegørelser og grønne regnskaber

Arbejdsmiljø
I samarbejde med virksomheden varetager og udvikler vi det løbende arbejde inden for arbejdsmiljø. Vi arbejder sammen med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, ledelse, linjeorganisation og HR-afdeling. Vi udarbejder konkrete værktøjer, der kan anvendes i organisationen, således at arbejdsmiljøet forbedres både på kort og lang sigt.

Vi har blandt andet erfaring med:

 • Organisering, koordinering og drift af arbejdsmiljøopgaver
 • Arbejdsmiljøledelse og audits
 • APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Opgørelser over sygefravær, ulykker og tæt-på-ulykker
 • Kemisk arbejdsmiljø, sikkerhedsdatablade (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik, strategi og handlingsplaner
 • Undervisning, temadage og kurser inden for arbejdsmiljø

Corporate Social Responsibility
Vi rådgiver virksomheder i forhold til deres samfundsmæssige arbejde og sociale ansvar og guider virksomheden gennem de vigtigste faser i arbejdet med ansvarlig styring af leverandører og samarbejdspartnere. Vi hjælper med at udarbejde en ofte simpel værktøjskasse, som passer til de daglige forretningsgange, og som på enkel vis kan integreres i virksomhedens arbejde.

Tilsyn

Vi bistår virksomheder ved myndighedernes tilsyn på virksomheden.
Vi sikrer, at dokumentationen og papirarbejdet er i orden på miljø- og arbejdsmiljøområdet, og vi følger op efter tilsynet.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design