Ressourceperson

Vi kan hjælpe din afdeling med en ressourceperson i tilfælde af sygdom, spidsbelastnings- og overgangsperioder.

Hvad kan I bruge vores ressourceperson til?
En ressourceperson er en erfaren medarbejder, som kan indgå på lige fod med en kommune eller et affaldsselskabs egne medarbejdere. Det kan være relevant i perioder med ekstra travlhed, hvor ressourcepersonen kan assistere med at løse diverse drifts-, myndigheds- og udviklingsopgaver på affaldsområdet.

Ressourcepersonen kan være tilknyttet i en kortere eller længerevarende periode, herunder på fuld tid eller deltid.  JHN Processors medarbejder har erfaring fra kommunalt regi med myndighedsarbejde samt planlægning og udvikling på affaldsområdet. Ligeledes kender vores medarbejder til arbejdet og kulturen i en politisk styret organisation og vil i opgaveløsningen have særligt fokus på at levere et højt serviceniveau for borgere og virksomheder.  Vi kan derfor gå direkte ind og løse opgaver, hvor I mangler en medarbejder.

Vi kan eksempelvis hjælpe med følgende opgaver:

  • Besvare borgerhenvendelser
  • Myndighedsopgaver, fx erhvervsaffaldsgebyr, asbestholdigt affald
  • Udvikle og gennemføre pilotforsøg med sortering
  • Bidrage med support og kommunikation ved udrulning af nye affaldsordninger
  • Bidrage til affaldsplaner og revidere affaldsregulativer
  • Databehandling og –bearbejdning

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design