Brevudsendte spørgeskemaer

Denne metode anvendes typisk ved behov for et stort antal respondenter.

Der udsendes et brev sammen med spørgeskemaet. Brevet kan stiles direkte til navngivne personer eller blot omdeles uadresseret. Der kan medsendes en frankeret svarkuvert til returnering af de udfyldte skemaer.

Svarprocenten på brevudsendte spørgeskemaer er ofte relativ høj, men vil dog være mindre end ved telefoninterviews eller ved et spørgeskema, der uddeles direkte. Dette skyldes, at respondenten selv skal tage initiativet til at besvare spørgeskemaet og sende det retur, hvilket ikke lykkes for alle respondenter. Derudover kan der være en risiko for, at ikke alle spørgsmål bliver besvaret, eller besvaret korrekt, da der kan opstå tvivl eller misforståelser ved de stillede spørgsmål.

Fordelene kan være:

  • Respondenten kan være anonym.
  • Der er ingen påvirkning fra en interviewer.
  • Der er mulighed for at stile et brev til en navngiven person.
  • Der er mulighed for at stille mange spørgsmål og medsende et følgebrev.

Ulemperne kan være:

  • Der opnås typisk en lidt lavere svar-procent end ved f.eks. telefoninterviews.
  • Nogle gider ikke besværet med at sende det udfyldte spørgeskema tilbage.
  • Eventuelt vanskelige spørgsmål kan ikke uddybes.
  • Det kan virke upersonligt, hvis spørgeskemaet ikke er stilet til en bestemt person.
  • Det er usikkert, om det er den rette respondent, der udfylder skemaet.

En styrke ved brevinterviews er, at respondenten kan være anonym og har mulighed for at tage den tid, han eller hun har brug for til at besvare et spørgsmål og til at gå i dybden med det. Denne metode kan være en fordel for den ældre generation, hvor problematikker ang. hørevanskeligheder eller usikkerhed kan mindskes ved, at respondenterne får den tid til at besvare spørgsmålene, som de skal bruge.

Brevinterviews som metode benyttes, når man har behov for et stort antal respondenter i sin undersøgelse.

Vi designer og opsætter spørgeskemaer og breve mm. i henhold til specifikke designønsker- og manualer.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design