Tilfredshedsundersøgelser

Tilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser på forsynings-, affalds, miljø- og teknikområdet.

Forbedre kundeservice
Tilfredshedsundersøgelser handler om at komme i dialog med kunder, brugere, borgere og virksomheder. Vi undersøger, hvad de synes er vigtigt i forhold til den service, de møder. Resultatet kan være med til at skabe endnu bedre kvalitet i deres totaloplevelse.

Tilfredshedsundersøgelser giver et rimeligt faktabaseret beslutningsgrundlag og giver mulighed for at involvere borgernes ønsker og synspunkter. Næsten alle vil deltage i interviews, når det handler om forsynings-, affalds-, teknik- og miljøområdet, som berører dem direkte.

Vores fokus
Undersøgelsen har typisk til formål, at:

  • kortlægge hvad brugerne tillægger værdi, samt hvor tilfredse de er
  • identificere forbedringsmuligheder og måle effekten af nye tiltag
  • understøtte dialogen med medarbejdere om god service
  • forbedre og målrette dialog og kommunikation med borgere
  • definere et fælles niveau for service
  • arbejde systematisk med brugerundersøgelser og målinger i et kvalitetsledelsesperspektiv

Se vores interviewmetoder her

Metoder

Vi tilbyder at gennemføre flere typer af brugerundersøgelser.
Læs mere