Kvantitative og kvalitative metoder

Vi tilbyder at lave både kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Den kvalitative undersøgelse
Den kvalitative metode vælges, når man vil klarlægge og forstå sammenhænge og bevæggrunde hos sine respondenter. I den kvalitative undersøgelse stilles typisk åbne spørgsmål, hvor respondenten har mulighed for at uddybe og begrunde sine svar.

Fordelene ved en kvalitativ brugerundersøgelse er typisk:

 • De åbne spørgsmål giver mere nuancerede svar.
 • Metoden kan afdække komplekse problemstillinger.
 • Metoden giver en bedre helhedsforståelse af et emne.

Ulemperne ved en kvalitativ brugerundersøgelse kan være:

 • Den er mere ressourcekrævende.
 • Det er sværere at systematisere og analysere data.
 • Det er ikke altid repræsentative data.
 • Den sætter store krav til interviewteknik.

Den kvantitative undersøgelse
I den kvantitative undersøgelse stilles der typisk lukkede spørgsmål, som respondenten kan besvare ved at sætte et kryds i en på forhånd defineret svarkategori. Brugen af lukkede spørgsmål bevirker, at man i resultatfremstillingen let kan opgøre svarene. Der er mulighed for at kunne generalisere svarene og derved at kunne forstå sammenhænge, som gælder for en stor gruppe personer.

Fordelene ved en kvantitativ brugerundersøgelse er typisk:

 • Metoden er velegnet til at be– eller afkræfte hypoteser.
 • Det er muligt at generalisere resultaterne til at gælde for en større gruppe.
 • Repræsentativitet kan sikres.

Ulemperne ved en kvantitativ brugerundersøgelse kan være:

 • Den er ofte mindre dybdegående.
 • Respondenterne kan ikke nuancere eller uddybe deres svar.

Ved valg af metode og design af undersøgelsen kan man ofte i praksis kombinere den kvalitative og den kvantitative metode.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design