Analyse af affaldsordninger

Vi hjælper kommuner og affaldsselskaber med at forbedre eksisterende affaldsordninger.

Hvorfor evaluere affaldsordninger?
Evalueringen af en eksisterende affaldsordning kan bruges som beslutningsstøtte og -værktøj. Hermed er det muligt at ændre ordningerne, målrette information til kunderne og stille forslag til indsatsområder og løsninger af problemstillinger.

Hovedindsatsområderne for en evaluering og kortlægning kan være:

  • Kundetilfredshedsundersøgelser
  • Udviklingen i affaldsmængder fordelt på de forskellige ordninger
  • Problemstillinger ved materiellet
  • Kvaliteten i kundernes sortering
  • Tømnings/afleveringsprocessen
  • Behandlingsanlægget og evt. forbundne problemstillinger
  • Skraldemændene eller medarbejderne
  • Økonomi ved den nuværende ordning evt. sammenholdt med et alternativt scenarie

Vi bruger forskellige metoder, som eksempelvis målinger, interviews og workshops. Opgørelser af økonomiske tal og mængder er input til analysen og evalueringen. Evalueringen kan specifikt handle om at synliggøre problemer, ulemper og fordele for kunder, skraldemænd, medarbejdere og behandlingsanlæg.

Eksempel på en proces

Vi skulle evaluere ordningen for en todelt genbrugsbeholder, og kørte derfor med skraldebilen over flere dage på forskellige ruter. Her kortlagde vi sorteringskvalitet og fyldningsgrader, samt hvordan tømningsprocessen fungerede. Denne dataindsamling gav nogle resultater, som blev brugt i den videre analyse og evaluering af ordningen.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design