Nøgletalsmodel

Nøgletalsmodel

Vi har i samarbejde med kommuner og affaldsselskaber udarbejdet en Nøgletalsmodel på affaldsområdet. Nøgletalsmodellen udregner og opstiller en række nøgletal på affalds-området. Nøgletalsmodellen tilgås via www.affaldsviden.dk

Formålet med Nøgletalsmodellen
Formålet og idéen med Nøgletalsmodellen er at etablere en vidensbank på affaldsområdet, hvor kommuner og affaldsselskaber kan:

– få stillet et simpelt og let anvendeligt værktøj til rådighed, der kan udregne nøgletal.
– få overblik over og indsigt i egne nøgletal på affaldsområdet.
– få overblik over potentialer på affaldsområdet.
– få inspiration og mulighed for at gå i dialog med andre på affaldsområdet.
– få mulighed for at sammenligne sig med andre på affaldsområdet.
– få overblik og indsigt i de kommunale affaldsordninger.

Om Nøgletalsmodellen
Nøgletalsmodellen indeholder data og nøgletal for de kommuner og affaldsselskaber, der er med i modellen. I 2019 deltager pt. 72 kommuner og affaldsselskaber. Nøgletalsmodellen indeholder også en detaljeret kortlægning af alle 98 kommuners affaldsordninger, gebyrer, affaldsplaner, regulativer m.fl.

Om nøgletal i modellen
Nøgletal er ledelses- og driftsinformation, som kan være med til at karakterisere, give overblik over og forståelse for et område eller forhold, der ønskes indblik i. Nøgletal er dermed også information, som kan være en del af et beslutningsgrundlag – typisk sammenholdt med andre beslutningsparametre.
Nøgletallene kan også bruges til at identificere forhold, som er interessante at se nærmere på og gå mere i dybden med. Der er mulighed for at gå i dialog med andre kommuner og affaldsselskaber for at lære, forstå og måske blive inspireret.

 

Kontakt os for at høre nærmere.