MYSTERY SHOPPING PÅ GENBRUGSPLADSER VI ANALYSERER AFFALDSORDNINGER:
Effektivitet, miljø & økonomi
VI HOLDER KURSER EFTER JERES BEHOV LÆS OM HVORDAN VI STYRER VORES PROJEKTER VI KØRER MED PÅ SKRALDEBILEN FOR AT FÅ BEDRE INDSIGT

Forside

Kundeservice

Giv bedre kundeservice og opnå en højere kundetilfredshed

Nøgletalsmodel

Få indsigt via affaldsnøgletal.

Gebyrberegninger

Få et værktøj til beregning af affaldsgebyrer.

Ressourceperson

Vi kan hjælpe din afdeling med en ressourceperson

Kurser & workshops

Vi tilbyder en række kurser og workshops.

Interviews

Få indsigt i kundernes ønsker og tilfredshed.

Analyse af affaldsordninger

Analyse af affaldsordninger: Effektivitet, miljø og økonomi.

Affaldskvalitet

Vi kortlægger mængder og kvaliteten af affald

Produkter

Analyser og rådgivning på affaldsområdet.

Vores tilbud indeholder at:

  • – implementere de konkrete resultater og tiltag som analyserne tilvejebringer
  • – tilrettelægge og afholde kurser og workshops inden for vores arbejdsområder
  • – skabe fokus på faglig viden
  • – identificering af nye tiltag, ny adfærd eller forandringer i organisationer

Vores processer er med til at skabe større brugertilfredshed og udvikle en servicekultur,
hvor organisationen involveres i forandringsprocessen.

Brugerundersøgelser

Vi er specialister i bruger- og tilfredshedsundersøgelser med stor erfaring i forskellige interviewmetoder.
Læs mere…

Kurser og workshops

Få opdateret dine medarbejderes viden eller få dem involveret i processen. Vi tilbyder kurser og workshops, der er specielt tilrettelagt jeres virksomheds og deltagernes behov.
Læs mere…

Projektstyring

Stærk projektstyring er afgørende for et godt resultat. Vi arbejder målrettet og systematisk. Vi benytter relevante projektstyringsværktøjer i tæt dialog med kunden.
Læs mere…