Analyse af affaldskvalitet

Vi kortlægger mængder og kvaliteten af eksempelvis borgernes restaffald eller småt brændbart på genbrugspladserne.

Hvorfor undersøge affaldskvaliteten?
Analyse af affaldskvalitet kan eksempelvis kortlægge potentialet for øget genanvendelse. Målet i Ressourcestrategien er, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2022, og EU forhandler i øjeblikket om et genanvendelsesmål på op til 80 % i 2030. For at genanvendelsen virkelig skal have en effekt, skal affaldskvaliteten derfor øges væsentligt. Undersøgelsen giver viden om mængder og kvaliteten af affaldssorteringen, samt hvordan sorteringen kan forbedres.

Kortlægning af restaffald
Ved at undersøge mængder og sammensætning i borgernes husholdningsaffald kan vi kortlægge:

  • Hvad indeholder restaffaldet?
  • Hvilke andre fraktioner affaldet kunne være udsorteret i?
  • Hvor stor en andel af fraktionen der er korrekt sorteret?
  • Hvor stor en andel udgør en fraktion af de eksisterende?

Undersøgelsen og den efterfølgende analyse af resultaterne kan pege mod forbedringspotentialer, der kan være beslutningsgrundlaget for eksempelvis ny målrettet kommunikation til borgerne, nye fraktioner og henteordninger.

Småt brændbart
Vi undersøger affaldskvaliteten og potentialer på fraktioner, som Småt Brændbart på genbrugspladsen. Her kortlægger vi hvilke genanvendelige fraktioner, der er tilstede. Viden herfra kan eksempelvis være grundlaget for en mere målrettet kommunikation og tiltag på genbrugspladsen, der kan forbedre kundernes sorteringsadfærd. Derudover kan det fungere som et vigtigt læringsforløb for pladsens medarbejdere.

Vi har også erfaring med at lave affaldskvalitetsundersøgelser på andre fraktioner, eksempelvis deponi, og kuber i det offentlige rum.

Sortering i praksis
Vi tager ud til jer, sorterer ét eller flere batches og opgør mængderne af de forskellige fraktioner. Sorteringen udføres af personale fra JHN Processor, som har gennemgået et oplæringsforløb. En sorteringsleder bevarer overblikket og koordinerer sorteringen, herunder kontrol og sikring af, at sorteringen opfylder de fastlagte kriterier for sortering, vejning og registrering af affaldet. Herefter analyserer vi resultaterne og udarbejder en rapport.

Ofte involverer vi medarbejderne i kortlægningen. Herved får alle en bedre forståelse for de potentialer, der er for bedre sortering.

JHN Processor er en mindre konsulent- og analysevirksomhed.

Vi er specialister i analyser, brugerundersøgelser, beregninger, kundeservice, rådgivning og implementering målrettet offentlige og private kunder på forsynings- og miljøområdet.

Kontakt JHN Processor

JHN Processor

Orla Lehmannsgade 5, 4. sal
7100 Vejle

Copyright © 2024 · JHN Processor · Hjemmesidedesign af Maja Svensk – Web & Grafisk design