Uddeling af spørgeskemaer

Uddeling af spørgeskemaer

Ved brug af denne metode vil der blive uddelt spørgeskemaer til respondenterne på stedet.

Intervieweren vil ofte lægge ud med at orientere om formålet med undersøgelsen og introducere spørgerammen. I de fleste tilfælde vil respondenten udfylde spørgeskemaet med det samme og aflevere det til intervieweren.

De fleste vil gerne besvare et spørgeskema, hvis det bliver uddelt på en kommunikativ og faglig fornuftig måde. Det er let for respondenterne at svare på spørgsmålene, da de i situationen befinder sig på det sted, som spørgsmålene omhandler.

Fordele ved uddeling af spørgeskemaer:

  • Der er høj svarprocent.
  • Intervieweren har mulighed for at introducere og forklare spørgeskemaet til respondenterne.

Ulemper ved uddeling af spørgeskemaer:

  • Respondenten er ikke anonym.
  • Respondentens svar kan være påvirket af en positiv eller negativ oplevelse med selve undersøgelsen.
  • Der kræves tryghed omkring processen.