Interviewmetoder

Interviewmetoder

Valg af interviewmetoder er afgørende for et godt resultat, når vi tilrettelægger en brugerundersøgelse eller kundetilfredshedsundersøgelse.

Vi arbejder med en række forskellige interviewmetoder:

 • Personlige interviews ”ansigt til ansigt”
 • Uddeling af spørgeskemaer
 • Brevudsendte spørgeskemaer
 • Spørgeskemaer på hjemmesiden eller udsendt via mail
 • Telefoninterviews
 • Fokusgruppeinterviews
 • Indirekte målinger, f.eks. ved egne eksisterende indikatorer, statistikker og registreringer
 • Interessentanalyser

Eksempler på arbejdsområdet

Vi arbejder blandt andet for teknik- og forsyningsområdet og har gennemført en række undersøgelser for forsyningsselskaber, affaldsselskaber, regioner og kommuner, som f.eks.:

 • Service på genbrugsstationer, affaldsordninger og modtageanlæg
 • Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet
 • Jordforureningsområdet
 • Service på forsyningsområder som f.eks. vand, spildevand, el og varme
 • Interessentanalyser med fokus på forbedring af samarbejdsrelationer med samarbejdspartnere, leverandører og kunder
 • Sagsbehandlingen i forbindelse med bekæmpelse af skadedyr