Lokale erhvervsklimaforbedringer

Lokale erhvervsklimaforbedringer

Vi laver erhvervsklimamålinger og hjælper kommuner med at anvende resultaterne

Hvorfor lave erhvervsklimamålinger?
Kommunen har stor betydning for, hvor nemt og attraktivt det er at drive virksomhed. Der skal skabes gode rammer og vækstbetingelser for det lokale erhvervsliv, så det er vigtigt, at kommunen opfatter de lokale virksomheder som deres kunder og yder en effektiv service. Erhvervsklimamålinger måler virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsvenlighed. Resultaterne danner grundlag for at kunne skabe en mere erhvervsvenlig servicepolitik fremover.

Vi tilbyder, at:

  • udvikle en strategi for at forbedre virksomhedernes oplevelse af kommunen
  • udvikle en servicekultur sammen med kommunens medarbejdere
  • planlægge og gennemføre erhvervsklimamålinger
  • analysere og rådgive i brug af målingernes resultater
  • hjælpe med at implementere forbedringer og nye tiltag omkring arbejdsprocesser

Vi har erfaring inden for følgende områder:

  • Teknik- og miljøområdet
  • Forsyningsområdet
  • Jobcentre

Info

Dansk Industri (DI) måler årligt kommunernes erhvervsvenlighed.
Få mere info hos DI

Dansk Byggeri kortlægger årligt de kommunale rammevilkår for erhvervs- og byggevirksomheder.
Få mere info hos DB