Vejledning til Miljøstyrelsen

Vejledning til Miljøstyrelsen

Vi har for Miljøstyrelsen udarbejdet denne gældende vejledning: ”Brugerundersøgelser på genbrugspladser – En vejledning fra Miljøstyrelsen”. Den er målrettet de kommuner, der anvender en abonnementsmodel. Den indeholder vejledning i, hvordan en brugerundersøgelse kan planlægges, gennemføres og afrapporteres samt et regneark, der kan beregne gebyrerne.

Brugerundersøgelsens resultater skal således danne grundlag for den efterfølgende gebyrberegning for virksomheder, der tilmeldes brugen af genbrugspladser. Ved at følge denne vejledning kan der gennemføres en brugerundersøgelse, der lever op til kravene i affaldsbekendtgørelsens §64.

Tilmeldeordningen til adgang til genbrugspladser
Kommunerne skal etablere en tilmeldeordning for de virksomheder, som ønsker adgang til genbrugspladserne. Der skal være tæt sammenhæng mellem den mængde affald, som virksomhederne afleverer, og den pris virksomheden betaler. Der skal gennemføres brugerundersøgelser på genbrugspladser i de kommuner, som har besluttet at anvende en abonnementsmodel.

Vejledningen kan også benyttes af de kommuner, der har en ordning, hvor virksomheder skal betale pr. besøg.

Vejledningen lægger vægt på, at selve brugerundersøgelsen skal være så enkel og så lidt bureaukratisk som muligt at gennemføre.