Gebyrberegninger

Takstberegninger

Vi hjælper kommuner og affaldsselskaber med at beregne gebyrer/takster på affaldsområdet inden for samtlige kontiområder. Vi er med til at beskrive og fastlægge principperne for fordeling af omkostninger og beregningen af takster. Vi udarbejder et værktøj, der kan gennemføre følsomhedsanalyser og beregne takster for kommende budgetår. Værktøjet indeholder en vejledning og instruks, en beskrivelse af beregnings- og fordelingsprincipper, inddata (bl.a. konti) og resultatsider fx et takstblad. Værktøjet er struktureret og giver et godt overblik over beregninger og takster. Alle beregninger kan samles i et enkelt værktøj, og det er muligt at sammenligne taksterne fra år til år.