Formands- og driftledertræf

Formands- og driftledertræf

Et møde for medarbejdere og ledere på genbrugspladser som summer om et fælles tema, og sammen bliver klogere på, hvordan hver især kan løse temaets udfordringer derhjemme.

Formålet med formands- og driftsledertræffet er, at I kan mødes om et fælles tema og sammen blive klogere på, hvordan I hver især kan løse temaets udfordringer derhjemme. Temaet på dette års formands– og driftsledertræf er Service. God service kan være at gøre det let at aflevere affaldet rigtigt – og hvordan man griber det an, når der er noget, der er svært og kræver hjælp. Det er altså både service i form af fx skiltning og den vigtige, personlige service. Den årlige opdatering af nye love og regler der har betydning for personalet på genbrugspladserne, er der selvfølgelig også, og der er god tid til erfaringsudveksling og gruppearbejde.

Temaet varierer fra år til år, men kan for eksempel være: “Optimering af fraktioner og økonomi – hvordan modtager vi kunderne?” Det handler særligt om, at alle forhold på genbrugspladsen betyder noget for sortering og for kundetilfredshed.

Kurset kan udmærket følges flere år i træk, da kursets indhold varierer fra år til år, og derfor også skal ses som et træf. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset.

Målgruppe
Kurset er for formænd, gruppeledere, holdledere og driftsledere på genbrugsstationer. Mange følger kurset år efter år, for kursets indhold varierer fra år til år, og der er stort udbytte af erfaringsudvekslingen mellem indlæggene. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset.

Praktiske informationer
Kursussted: Ferskvandscentret i Silkeborg.
Kurset afholdes hvert år i februar eller marts måned.