Brugerundersøgelseskursus

Brugerundersøgelseskursus

På dette kursus får du indsigt i teori og praktiske værktøjer til at planlægge og gennemføre en brugerundersøgelse.

Kursets indhold
Vi gennemgår baggrunden for brugerundersøgelser, deres elementer, vurdering af resultaterne og brugerundersøgelser i et kvalitetsstyringsperspektiv.

Brugerundersøgelser giver indsigt i de forventninger, holdninger og vaner brugerne har. Denne indsigt kan bruges til at understøtte beslutninger, der fremadrettet skal sikre, at den leverede service svarer til de forventninger og behov, som brugerne har. På dette kursus får du overblik over teori og praktiske værktøjer til at planlægge og gennemføre en brugerundersøgelse. Vi gennemgår også baggrunden for brugerundersøgelser, dens elementer, vurdering af resultaterne og brugerundersøgelser i et kvalitetsstyringsperspektiv.

Emnerne for kurset er bl.a.:

  • Teori om brugerundersøgelser
  • Strategi for brugerundersøgelser
  • Målgruppe- og metodeovervejelser
  • Processen for måling af brugertilfredshed
  • Typer af brugertilfredshedsundersøgelser
  • Udarbejdelse af spørgeramme
  • Workshop: Udarbejdning af eget spørgeskema
  • Vurdering af brugertilfredshed
  • Erfaringsudveksling

Dette kursus er målrettet ledere, systemansvarlige og medarbejdere, der arbejder med eller er involveret i brugerundersøgelser. På kurset lægger vi vægt på brugerundersøgelser inden for den offentlige service og sagsbehandling i Teknik- & Miljøforvaltningen samt på forsyningsområdet. Kurset veksler mellem undervisning med løbende dialog og korte workshops.