Telefoninterview

Telefoninterview satte fokus på sortering af dåser

Telefoninterview med Esbjerg Kommunes borgere blev et aktivt dialogværktøj i bestræbelserne på at få borgerne til at aflevere deres brugte dåser på genbrugspladsen.

Esbjerg Kommune har gennem flere år haft fokus på dåser, der ender i forbrændingsanlæg.

En undersøgelse viste nemlig, at 30 % af alle dåser i Syddanmark endte i skraldespanden. I samarbejde med Hold Danmark Rent gennemførte Esbjerg Kommune derfor en kampagne hos udvalgte husstande i kommunen med det formål at øge andelen af dåser, der afleveres til genbrug. Husstandene fik udleveret specialdesignede plastiksække til tomme dåser, der kunne benyttes i den eksisterende genbrugsindsamling.

Interviewets betydning for kampagnen

Ifølge Esbjerg Kommune kom interviewene til at virke som en aktiv del af kampagnen, og helt konkret kunne vi måle, at den konstruktive dialog med borgerne i telefonen resulterede i, at langt flere husstande stillede deres dåser ud til afhentning.

Kampagner med fokus på genbrugsindsamling er ikke ny, men denne kampagne satte ekstra fokus på dåserne. Som led i kampagnen bad Esbjerg Kommune JHN Processor om at gennemføre en række telefoninterview med borgerne i de udvalgte områder af kommunen. Formålet med telefoninterviewene var at indsamle informationer om borgernes holdninger til sortering af dåser samt at vurdere, om dåsekampagnen kunne få flere borgere til at sortere dåser. Desuden gav JHN Processor anbefalinger, der kunne øge borgernes sortering af tomme dåser.dåsepose

Et andet formål med telefoninterviewene var at gøre borgerne ekstra opmærksomme på sortering af dåser. Telefoninterviewene blev derfor et aktivt dialogværktøj.

 

De flot dekorerede affaldssække til Esbjerg Kommunes tomme dåser.