Regnedrenge & gebyrberegninger

Regnedrenge satte gebyrberegninger på simpel formel

”I er gode til regneark”, sagde en kommune, da vi skulle evaluere et projekt, hvor vi havde udarbejdet et regneark, der kan beregne samtlige gebyrer på affaldsområdet. Erfaringer viser nemlig, at de eksisterende regneark til gebyrberegning har tendens til at blive meget store og uoverskuelige.
Vi fik til opgave at udarbejde et overskueligt regneark, der kan beregne gebyrerne i kommunens affaldsordninger. Regnearket skulle indeholde en beskrivelse af principperne for gebyropkrævningen, definitioner, beregningsmetoderne og kontoplan. Vi udarbejdede et regneark som er logisk opbygget, og som er simpelt, overskueligt og nemt at bruge. Ligeledes er det let at sammenligne tidligere gebyrberegninger.

Regnearkets indhold

Gebyrregnearket består af følgende dele:

  • Vejledning og definitioner
  • Inddataside(r)
  • Beregninger
  • Uddata/resultatside(r)

For at sikre en ensartet forståelse af inddata til beregning af gebyrerne, definerede vi de inddata, der bruges til udregningen af gebyrerne. Det handler blandt andet om:

  • Omkostningsposterne fra budget og lignende
  • Brugertyper, f.eks. boligtyper
  • Fordelingsprincipper
  • Tømningsmateriel, f.eks. beholdertyper
  • Affaldsregulativer
  • Beskrivelser af ordninger