Virksomheder på genbrugspladser

Virksomheder på genbrugspladser

Erfaringer med ordninger
I bekendtgørelsen om affald er det besluttet, at kommunerne skal etablere en tilmeldeordning for virksomheder, der ønsker adgang til genbrugsstationerne. Der skal være en nøje sammenhæng mellem den mængde affald, som virksomhederne afleverer, og den pris virksomhederne betaler.

Notat om erfaringer
Vi har udarbejdet dette notat, der beskriver de erfaringer og oplevelser, vi har opsamlet i forbindelse med de forskellige betalingsmodeller der gælder for virksomheders adgang til genbrugsstationer. Hvis kommunen går med overvejelser om at justere eller ændre ordningen for virksomheders adgang til genbrugsstationer, kan notatet bruges til at danne et overblik over andre kommuners erfaringer samt hvilken betalingsmodel, der med fordel kan vælges.
Læs hele notatet her.