Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser

Vi rådgiver og assisterer Teknik- og Miljøforvaltningen i at opbygge, implementere og gennemføre brugerundersøgelser.

Brugernes tilfredshed og tillid til sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet måles via undersøgelserne,

Resultaterne af en brugerundersøgelse bruges til at understøtte beslutninger, der fremadrettet skal sikre, at den leverede service svarer til de forventninger, som brugerne har.

Systematiske brugerundersøgelser forbedrer brugernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen og skaber en evalueringskultur.

Vores service

Vi assisterer kommunerne med brugerundersøgelser på følgende fagområder:

 • Industri: Tilsyn, godkendelser
 • Natur: §3-tilladelser/-dispensationer, vandløbsloven, landzoner
 • Landbrug: Tilladelser, godkendelser, tilsyn, klagesagsbehandling
 • Borgerservice og telefonbetjening på teknik- og miljøområdet
 • Tilsyn af industri, landbrug, autoværksteder osv.
 • Forsyningsområdet: Affald, vandværker, spildevand, bassiner
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Interne brugere/interessenter/samarbejdspartnere
 • Byggesagsbehandling
 • Vej og Park
 • Kvalitetsstyringssystemet

Se en liste af referencer på området

Workshops

Vi samarbejder med kunden omkring spørgerammer og introducerer medarbejderne for brugerundersøgelser og målinger. Vi involverer medarbejderne og skaber forankring, forståelse og opbakning til både proces og resultat. Læs mere