Nøgletalsmodel

Nøgletalsmodel

Vi har udarbejdet en nøgletalsmodel, hvor det er muligt for forsyningsselskaber, kommuner og genbrugspladser at sammenligne sig med andre udvalgte kommuner og forsyningsselskaber

Hvad er nøgletalsmodellen?
Nøgletal bruges til at analysere udviklingen i en virksomhed og giver sammenligningsgrundlag. Herved kan man undersøge om der er noget som kunne gøres bedre, mere effektivt eller smartere. Vi har indsamlet og beregnet en lang række nøgletal på affaldsområdet, med fokus på om genbrugspladser, indsamlingsordninger og økonomi/gebyr. Der er pt. 70 kommuner og affaldsselskaber med i nøgletalsmodellen.

Nøgletalsmodellen om værktøj
Nøgletalsmodellen er et simpelt værktøj, som indeholder relevante data og nøgletal på affaldsområdet. Et nøgletal er for eksempel “Hvor mange kunder kommer der på en genbrugsplads pr. bemandingstime” og ”Hvor tit bruger en borger en genbrugsplads pr. år. i en kommune?”

Nøgletalsmodellen er et ledelses- og driftsledelsesværktøj, som blandt andet giver:

  • et overblik over og forståelse for sine egne nøgletal
  • mulighed for at sammenligne sig med andre
  • mulighed for at gå i dialog og lære af andre

Andel af småt brændbart i % på genbrugspladserne

Kontakt os for at høre nærmere.