Miljø- og arbejdsmiljørådgivning

Miljø- og arbejdsmiljørådgivning

Vi kan fungere som den eksterne miljø- og arbejdsmiljøafdeling.

Det betyder i praksis, at vi i samarbejde med virksomheden varetager det løbende arbejde inden for miljø og arbejdsmiljø. Vi arbejder både for større og mindre virksomheder, internationale og nationale, samt inden for forskellige brancher.

 

Tilsyn

Vi bistår virksomheder ved myndighedernes tilsyn på virksomheden.
Vi sikrer at dokumentationen og papirarbejdet er i orden på miljø- og arbejdsmiljøområdet, og vi følger op efter tilsynet.