Kundeservice

Kundeservice

Vi hjælper kommuner og forsyningsselskaber med at få en bedre kundeservice og opnå en højere kundetilfredshed.

Specielt på affalds- og forsyningsområdet er medarbejderne i direkte kontakt med rigtig mange kunder hver dag. Kunderne skal vejledes og betjenes og skal i øvrigt følge en række regler når de benytter eksempelvis en affaldsordning. Derfor er det vigtigt at arbejde struktureret og målrettet på de områder hvor der er kundekontakt. Vi hjælper kommuner og affaldsselskaber med at udarbejde en strategi og handlingsplan for bedre kundeservice. Vores erfaring er, at arbejdet med kundeservice gør både medarbejdere og kunder mere tilfredse.

Vi arbejder med  kundeservicestrategi:

  • Hvad er status?
  • Hvor godt/skidt står det til?
  • Fokusområder og værktøjer til lederne. Hvad skal der til for at nå det målsatte kundeserviceniveau? Og har vi ressourcerne?
  • Handlingsplan: Vi udarbejder en handlingsplan, med mulige og nødvendige indsatsområder.

Medarbejderne er med til at bestemme indsatsområderne i handlingsplanen. Det betyder at alle kan tage ejerskab for processen og kan anerkende vigtigheden i arbejdet med kundeservice.

Handlingsplanen kan bestå af flere indsatsområder:

  • Fastlæggelse af hvilken kundeservice vil vi gerne levere
  • Kundetilfredshedsmålinger og opfølgning på disse
  • Feedback værktøjer eksempelvis i form af mystery shopping, personlig feedback og kommunikationskurser
  • Kompetenceopbygning inden for kundeservice målrettet både ledere og medarbejdere
  • Kompetenceopbygning inden for de faglige områder der arbejdes med
  • Systematisk ledelsesopfølgning og brug af ledelsesværktøjer

Workshops

Oplæg om kundestrategi og kundeservice på affaldsområdet
Få overblik over serviceteori i affaldssammenhæng og input til, hvordan I kan udvikle jeres serviceprofil i praksis.
Vi rådgiver om servicedesign, kundeservice, image og branding på affaldsområdet.